Unirea-Basarabiei

Unirea Basarabiei: prima treaptă spre idealul României Mari

În contextul geopolitic de azi, aniversarea Unirii Basarabiei cu România, moment care a marcat începutul unui an 1918 memorabil, are o încărcătură aparte. Spre deosebire de Transilvania, Basarabia este încă ruptă din trupul ţării, iar balansul actualei Republici Moldova între est şi vest şi tensiunile care au dus la afirmarea unui nou război rece între Rusia şi NATO demonstrează că problema teritoriului dintre Prut şi Nistru este una de actualitate şi, de asemenea, o rană încă deschisă în conştiinţa naţională.

În anul 1917, când revoluţiile s-au succedat în Imperiul Ţarist, începând cu cea din februarie care a dus la abdicarea lui Nicolae al II-lea şi până la „Marea revoluţie socialistă din Octombrie”, mişcarea de eliberare naţională a românilor din Basarabia a cunoscut o dezvoltare constantă, începând cu înfiinţarea la Chişinău, în martie-aprilie, a Partidului Naţional Moldovenesc, al cărui program sublinia necesitatea unei largi autonomii a regiunii şi dobândirea drepturilor cetăţeneşti şi naţionale pentru români. În spiritul vremurilor, au avut loc numeroase întruniri şi acţiuni de organizare:Congresul Uniunii Cooperativelor din Basarabia, Congresul ţăranilor din Basarabia, Congresul corpului didactic din Basarabia şi multe altele.

Drumul spre autonomia Basarabiei

La Congresul Popoarelor din Rusia, desfăşurat la Kiev între 8 şi 14 septembrie (stil vechi), au participat şi şase delegaţi moldoveni, care s-au pronunţat pentru autonomie în cadrul unei federaţii. Toamna anului 1917 a fost însă una tensionată;anarhia cuprindea Rusia şi, implicit, Basarabia, iar autorităţile se dovedeau neputincioase în faţa actelor de dezordine şi violenţă. În această atmosferă a avut loc Congresul Soldaţilor Moldoveni, convocat de Comitetul Central Ostăşesc Român, care şi-a deschis şedinţele la 20 octombrie, în Chişinău. În adunările din 21 şi 22 octombrie, Congresul a declarat „autonomia Basarabiei şi alegerea unui birou pentru organizarea Parlamentului local, denumit Sfatul ţării, precum şi 44 de ostaşi din sânul Congresului ca deputaţi în Sfatul Ţării”. A fost redactat un document, „Rezoluţiile Congresului Ostăşesc Moldovenesc”, care prevedea, printre altele, „să se recunoască faptul că forma cea mai potrivită a conducerii Rusiei este Republica Federativă Democratică”, „să se declare autonomia teritorială şi politică a Basarabiei” şi în cel mai scurt timp „să se alcătuiască Sfatul Ţării, format din 120 de deputaţi”.

Pe baza hotărârilor Congresului, la 21 noiembrie, Sfatul Ţării şi-a deschis lucrările, fiind alcătuit din reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor, confesiunilor şi orientărilor politice. Numărul deputaţilor a fost majorat de la 120 la 150:105 români, 15 ucraineni, 14 evrei, şapte ruşi, doi germani, doi bulgari, doi găgăuzi, un polonez, un armean şi un grec. Preşedinte a fost ales Ion Inculeţ, iar printre deputaţi se găseau personalităţi de frunte ale Basarabiei, precum Pantelimon Halippa, Ion Pelivan sau Ion Buzdugan. La 2 decembrie, Sfatul Ţării a adoptat o Declaraţie prin care se proclama Republica Democratică Moldovenească, ce urma să facă parte din Republica Federativă Democratică a Rusiei, care nici nu exista. La 7 decembrie, puterea executivă a fost încredinţată unui Directorat, sub preşedinţia lui Pantelimon Erhan.

Unirea-Basarabiei

Vestea unirii, primită cu bucurie în Lăpuşna (fotografie realizată cu ocazia vizitei prim-ministrului Alexandru Marghiloman, 1918)

În cursul lunii decembrie 1917, Basarabia a fost teatrul unor acţiuni anarhice ale forţelor armate sau a altor organisme care se opuneau Sfatului Ţării:Frontotdelul (comitetul de front) Comitetului muncitorilor şi soldaţilor din Chişinău (de orientare bolşevică) şi RUMCEROD-ul cu sediul la Odesa, cea din urmă fiind prima organizaţie antiromânească creată de partidul bolşevic cu concursul lui Hristu (Cristian) Racovski şi Mihail Gheorghiu Bujor. Era condus de un comitet alcătuit din bolşevici basarabeni şi emigranţi din România, din care făcea parte, printre alţii, şi celebrul Max Goldstein, unul dintre autorii atentatului de la Senat din 1920. În aceste condiţii, exista riscul declanşării unui conflict civil în Basarabia, între mişcarea naţională moldovenească şi cea bolşevică.

CITEŞTE ÎNTREGUL ARTICOL AICI

Sursa www.historia.ro

General-locotenent aviator (rtg) Ioan Dobran a implinit 100 de ani pe 5 februarie 2019

Singurul pilot de vânătoare în viață din cel de-al doilea război mondiala implinit

, la 5 februarie, 100 de ani! S-a luptat cu cele mai bune aviații din lume: sovietică, americană și germană.

A zburat și a luptat dincolo de Nistru, dar și deasupra Ungariei și Cehoslovaciei. A zburat și a luptat pentru că așa i-a cerut Țara! A apărat cerul Patriei în zilele de foc ale anului 1944!

Am încercat (și sper să fiu cel mai aproape de realitate) să schițez biografia acestui OM minunat, un român și un patriot adevărat!

General-locotenent aviator (rtg) Ioan Dobran

S-a născut la 5 febr. 1919 în loc. Văleni-Podgoria, jud. Argeș

Studii: Școala Militară de Ofițeri Activi de Aviație (1939-1941) și Școala de Perfecționare a Aviației de Vânătoare (mai-oct. 1941)

Grade: sublocotenent av. (10 mai 1941), locotenent av. (23 mart. 1944), căpitan av (13 mart. 1946), maior av. (7 iun. 1950), a fost trecut în rezervă la 15 apr. 1952, a fost pensionat la 1 nov. 1973, locotenent-colonel av. (rtg) (25 oct. 1990), comandor av. (rtg) (9 mai 1995), general de flotilă aeriană (rtg) (1 dec. 2000), general-maior av. (rtg) (28 nov. 2012), general-locotenent (rtg) (30 ian. 2019).

Funcții îndeplinite: pilot în Flotila 1 Vânătoare (oct. 1941-sept. 1944) și comandant al Escadrilei 48 Vânătoare din Grupul 9 vânătoare (7 sept. 1944-1945), comandant de escadrilă în Grupul 1.

Vânătoare (1945-1947), comandantul Grupului 1 Aviație vânătoare din Flotila 1 Vânătoare (nov. 1947-15 iun. 1949), șeful biroului instrucție (15 iun. 1949-6 mart. 1950) și comandant al

Regimentului 1 Aviație vânătoare (6 mart. 1950-18 sept. 1951) și șeful Secției școli din C.F.A.M. (18 sept. 1951-15 apr. 1952).

Strungar, normator și tehnolog la Uzinele ”Timpuri noi” București (1952-1963), pilot aviația utilitară și comandant Detașament avioane clasice TAROM (1963-1966) și pilot de linie (1966-1967) și pilot inspector la Departamentul Aviației Civile-TAROM (1967-1973).

A executat 340 misiuni de luptă, susținând 74 lupte aeriene și a doborât 10 (după alte surse, 11) avioane sovietice, americane și germane, iar un avion german distrus la sol. A fost doborât de trei ori, fără a suferi răni grave.

Decorații: Ordinul ”Coroana României” clasa a V-a și panglică de ”Virtute Militară” (13 dec. 1943), Ordinul ”Steaua României” cu spade în grad de Ofițer și panglică de ”Virtute Militară” (Î.D.R. nr. 280 din 21 febr. 1947), Medalia sovietică ”Victoria”, Ordinul cehoslovac ,,Leul Alb”, Ordinul ,,Virtutea Aeronautică” clasa Crucea de Aur cu prima și a doua barete (Î.D.R. nr. 1821 din 6 oct. 1944),

Ordinul ,,Coroana României” clasa a V-a; Ordinul ,,Virtutea Aeronautică” clasa ,,Cavaler” cu o baretă (Î.D.R. nr. 1158 din 11 apr. 1945), Ordinul ,,Virtutea Aeronautică” clasa ,,Cavaler” prima și a doua baretă și Ordinul ,,Virtutea Aeronautică” clasa ofițer (Î.DR. nr. 2348 din 29 iul. 1946), Medalia ”Eliberarea de sub jugul fascist”, Medalia ”Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial” și Ordinul „Virtutea Aeronautică” în grad de Cavaler cu însemn pentru militari (D.P. nr. 924 din 19 nov. 2018).

A zburat pe următoarele tipuri de avioane: Fleet F-10G, Nardi FN-305, PZL-11F, IAR-80, He-112, Me-109 (E, F și G), Potez-25, IAR-27, Fieseler F-156 Storch și Il-14.

Lucrări publicate: Jurnalul locotenentului Dobran, Editura Modelism, 1998 și 2010.

Text preluat de pe pagina de Facebook Eugen Dorin